HABERLER

Rüzgar Enerjisi

Barlovento ve INORES rüzgar ve güneş enerjisi hizmetleri konusunda çözüm ortaklığı anlaşması imzaladılar.

Barlovento Recursos Naturales, rüzgar ve güneş enerjisi alanlarında hizmet vermek üzere INORES ile anlaşmaya varmıştır.

Barlovento 50’den fazla ülkede gerçekleştirmiş olduğu yenilenebilir enerji projelerinde kapsamlı tecrübeye sahiptir. INORES ise Türkiye’deki yenilenebilir enerji endüstrisi hakkında derin bilgiye sahiptir. İki şirket de Türkiye’de değişik rüzgar ve solar enerji projelerinde yer almışlardır. Bu anlaşma Barlovento ve INORES’e yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesi, kurulumu ve işletmesi sırasında danışmanlık, mühendislik, teknik değerlendirme ve testler gibi geniş bir yelpazede hizmetler sunma olanağı sağlamaktadır.

2023’e kadar yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjinin toplam üretilen enerjinin %30’una ulaşması öncelikli ulusal hedeflerden biri olarak görülmektedir.

Türkiye’deki enerji endüstrisi, yatırımı teşvik eden yasaların yürürlüğe girmesi ve talepteki güçlü yükseliş ile birlikte, giderek daha aktif ve rekabetçi bir yapıya girmekte ve giderek artan sayıda yatırımcıyı çekmektedir. 2014 sonunda Türkiye’nin kurulu rüzgar gücü kapasitesi 3763 MW’tır.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 için yapılan planlar rüzgar enerjisi endüstrisi için de önemli hedefler içermektedir:

  • Toplam kurulu gücün 125 GW’a çıkarılması
  • Yenilenebilir enerji üretiminin toplam üretimdeki payının %30’a çıkarılması
  • Hidrolik enerji kullanımının maksimize edilmesi (34.000 MW)
  • Kurulu rüzgar gücü kapasitesinin 20.000 MW’a çıkarılması
  • 1.000 MW’lık jeotermal enerji ve 5.000 MW’lık solar enerji santrallerinin kurulması
  • İletim şebekesinin 60.717 km’ye kadar çıkarılması
  • 158.460 MVA’lık elektrik dağıtım ünitesi kapasitesine ulaşılması
  • Akıllı şebekelerin yaygınlaştırılması
  • Doğalgaz depolama kapasitesinin 5.000 milyon m3’e kadar çıkarılması
  • Şu an biri inşa aşamasında olan üç nükleer santralin faaliyete geçmesi

Yatırım fırsatları dikkate değer durumdadır ve bu anlaşmayla Barlovento ve INORES müşterilerine daha da yakından kaliteli bir hizmet sunmayı amaçlamaktadır.

14 Ekim 2015