İleri Mühendislik

Yapısal Tasarım, Analiz ve Optimizasyon

  • Yapısal Tasarım ve boyutlandırma

  • Lineer Statik Sonlu Elemanlar Analizi

  • Non Lineer Sonlu Elemanlar Analizi

  • Burkulma Analizleri

  • Termal Analiz

  • Termo Mekanik Analizler

  • Optimizasyon