İleri Mühendislik

Kompozit Malzemeler ile Boyutlandırma, Doğrulama ve Tasarım Eğitimi

 Kompozit Malzemeler ile Boyutlandırma, Doğrulama ve Tasarım Eğitimi

 1.GÜN

·       Kompozit Malzemelere ve Yapılara Giriş

·       Metal Tasarım ile Kompozitlerle Tasarımın Farkları

·       Katmanların Katılığı ve Mukavemeti

·       Klasik Laminasyon Teorisi

·       Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş

·       Tek Katmanlı bir laminanın Analizi

·       Sandviç Yapılar ve Hasar Modları

·       Çok katmanlı yapıların katılığı

·       A B D Matris terimleri ve tasarım ile analizdeki önemi

·       Simetrik ve dengeli laminalar, diğer özel laminalar

·       Farklı Laminasyon Tiplerinin Sonlu Elemanlar İle Analizi

·       Örnek Analiz Uygulamaları

 2.GÜN

·       Hasar Kriterleri ve Değerlendirmeleri

·       Pratik Kompozit Modelleme Teknikleri

·       Iç ve Dış Kalıp Yüzeylerinin Hesaplardaki önemi

·       Katmer Geçişleri ve Etkileri

·       Kenar Etkisi ve Delik Gerilmeleri

·       Delaminasyon Etkisi

·       Kabuk ve Katı Elemanlarla Modelleme farklılıkları

·       İleri Hasar Kriterleri

·       Kompozitlerin Analiz-Tasarım-İmalat Süreci

·       Örnek Tasarım Uygulamaları

 3.GÜN

·       Kompozit Panel Tasarımı Uygulaması*

·       Kompozit Silindirik Yapı Tasarımı Uygulaması*

·       Sandviç Yapı Tasarımı Uygulaması*

*Bu uygulamalarda Nastran ve Hypersizer yazılımları kullanılacaktır. 

Detaylar ve ücretlendirme için lütfen bizimle iletişime geçiniz.