Rüzgar Enerjisi

Ölçüm Verisinin Taşınması

Mülkiyet ve kamu izinleri dolayısıyla ölçüm direkleri her zaman sahayı temsil edecek noktalara konumlandırılmayabilirler. Böyle durumlarda yüksek çözünürlüklü bir CFD modeli ile direk verisini sahayı temsil eden bir noktaya transfer etmek en uygun çözümdür. Veri transfer edildikten sonra yeni noktada uzun dönem korelasyon gerçekleştirilir ve böylece sahanın potansiyelini değerlendirmek için daha güvenilir bir veri seti oluşturulmuş olur.

Bu süreç esnasında yüksek çözünürlüğü bir CFD modelinin tüm faydalarından yararlanılır. Bu hizmetimiz kapsamında transfer nedeniyle oluşacak belirsizlik de, sahanın tipine ve transfer mesafesine bağlı olarak hesaplanır ve raporlanır.