Rüzgar Enerjisi

Ön Değerlendirme

Ön Değerlendirme hizmetimiz kapsamında proje geliştirme safhasının ilk aşamasında, ölçüm direği yerleştirilmeden önce, sahadaki enerji üretiminin hesabı, rüzgar hızının saha üzerinde değişimi, türbinlerin muhtemel yerleşimi gibi konuları analiz ederek, hızlı ve ekonomik bir çözüm sağlıyoruz.

Bu sayede proje geliştiriciler ve yatırımcılar direk yatırımına karar vermeden önce sahanın enerji potansiyeli hakkında bilgi edinebilirler. Diğer hizmetlerimize benzer şekilde ön değerlendirme çalışmalarımızda da CFD yöntemini kullanmaktayız. Rüzgar verisi olarak ise Vortex sanal direği MAST ürünü analizlerimize girdi sağlamaktadır.