Rüzgar Enerjisi

Operasyonel Veri Analizi ve Türbin Performans Testi

Çeşitli nedenler dolayısıyla türbinlerin operasyonel performansı üretici tarafından garanti edilen seviyede olmayabilir. Bu tür bir performans eksikliğinin fark edilmemesi ve uzun süre devam etmesi durumunda ciddi mali kayıplar yaşanmaktadır.


Bu hizmetimiz kapsamında muhtemel problemlerin tespiti için ilk aşamada türbinden operasyon sırasında gelen SCADA verisinin incelenmesi ve eğer yapılabiliyorsa problem kaynağının tespiti ve raporlanması gerçekleştirilir. İkinci aşamada ise türbin güç eğrisi testine benzer bir prosedür ile güç eğrisinin doğrudan ölçümü gerçekleştirilmektedir, bu sayede garanti edilen güç eğrisi ile doğrudan bir karşılaştırma yapmak mümkün olmaktadır.


Türbin performans testi IEC 61400-12 standartına uygun şekilde çözüm ortağımız Barlovento tarafından gerçekleştirilmektedir.