Rüzgar Enerjisi

Saha Kalibrasyonu ve Güç Eğrisi Testi

Santral sahiplerinin, türbinlerin üretici tarafından sağlanan güç eğrisine göre çalışacağından emin olmaları yatırımlarındaki riskleri azaltacak, ileride meydana gelebilecek operasyonel performans düşüklüklerini kısa sürede farketmelerini ve önlem almalarını sağlayacaktır.

Saha kalibrasyonu güç eğrisi testinden önce topografya açısından kompleks sahalarda gerçekleştirilmesi gereken bir çalışmadır. Bu hizmet kapsamında türbin göbek yüksekliğinde iki adet ölçüm direği konumlandırılır. Bunlardan birincisi planlanan türbin lokasyonuna, diğeri ise türbinin maruz kalacağı hakim rüzgar yönünde arada iki veya daha fazla rotor çapı mesafe bırakılarak yerleştirilir. Belirli bir süre ölçüm yapılarak doğrudan türbin rotorunun maruz kaldığı hız ölçülür.

Güç eğrisi testi, saha kalibrasyonu testini takiben gerçekleştirilir. Planlanan türbin lokasyonundaki direk sökülerek yerine test edilecek türbin konumlandırılır. Belirli bir süre boyunca direk üzerinde rüzgar hızı ölçümü gerçekleştirilirken aynı anda türbin üzerinden üretilen güç ölçülür, böylece türbin güç eğrisi tespit edilmiş olur. Test sonunda detaylı bir rapor teslim edilir ve talep edilirse türbin için transfer fonksiyonu (NTF) oluşturulur.

Tüm saha kalibrasyonu ve güç eğrisi ölçümü aktiviteleri IEC 61400-12 standartı çerçevesinde gerçekleştirilir.