Rüzgar Enerjisi

Türbin Saha Uygunluğu

Santralde kullanılacak türbinlerin sahadaki rüzgar koşullarına uygun sınıfta seçilmesi gereklidir, aksi takdirde düşük enerji üretimi, arıza, yüksek bakım maliyetleri gibi riskler ortaya çıkabilir.

Saha uygunluğu hizmetimiz kapsamında IEC 61400-1 standartına uygun olacak şekilde tübinlerin maruz kalacağı koşulları inceliyor, seçilen türbinlerin ve yerlerinin sahaya uygunluğunu kontrol ediyoruz. Bu çerçevede incelediğimiz parametreler aşağıda sıralanmıştır.

  • Türbülans yoğunluğu
  • Rüzgar geliş açısı
  • Arazi eğimi
  • Aşırı Hız
  • Rüzgar kayması

Saha uygunluğu ve yerleşim optimizasyonu genelde beraber gerçekleştirilmektedir ve sahaya uygun türbin adayları bu süreç sonucunda karşılaştırılıp uygun olanlar seçilmektedir.