Rüzgar Enerjisi

Yıllık Enerji Üretimi ve Yerleşim Optimizasyonu

Türbinlerin maksimum enerji üretecek şekilde yerleşimi için sahadaki rüzgar davranışının ve dağılımının hassas ve doğru bir şekilde hesaplanması önemlidir. Burdan yola çıkarak tüm projelerimizde hava gibi akışkanların üç boyutlu davranışını en iyi şekilde temsil eden CFD (Computational Fluid Dynamics) yöntemini kullanarak yüksek çözünürlüklü saha modelleri hazırlıyoruz.

Bu modeller ile kalite kontrol ve uzun dönem korelasyon sürecinden geçmiş rüzgar verilerini kullanarak rüzgarın sahadaki davranışını hesaplıyoruz. Bu hesap sonucunda saha üzerinde potansiyeli yüksek olan bölgeler, rüzgar hızının sahadaki değişimi, türbülans yoğunluğu, saha rüzgar sınıfı, rüzgarın dikey olarak değişimi ve ilgili diğer parametreler elde edilmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda saha sınıfına uygun türbin adayları enerji üretimini en yüksek seviyeye çıkaracak şekilde, iz kayıplarını dikkate alarak yerleştirilmektedir.

 Yerleşim Optimizasyonu

Türbin yerleşimi en yüksek enerji üretimi için gerçekleştirilirken, türbinlerin sınıflarına uygun IEC 61400-1 standartında belirtilen koşullar altında çalışacağından emin olmak için Saha Uygunluğu analizi (daha fazla bilgi için) gerçekleştirilir. Sahada türbinlerin yerleşimini kısıtlayıcı başka koşullar varsa bunlar da dikkate alınır. En yüksek enerji üretimi için uygun olan noktalar her IEC koşullarını karşılamayabilirler ve türbin sayısı arttıkça mikrokonuşlandırma süreci zorlaşır. Projelerimizde yerleşim optimizasyonu WindSim tarafından geliştirilen Park Optimizer modülü ile otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.

Yerleşim optimizasyonu ve saha uygunluğu kontrol edildikten sonra projenin yıllık enerji üretimi ve iz kayıpları hesaplanmaktadır. Tercihe ve projenin bulunduğu aşamaya bağlı olarak projedeki diğer kayıplar, belirsizlik kalemleri ve aşılma olasılıkları detaylı ve hassas bir şekilde değerlendirilir ve raporlanır.