İLERİ MÜHENDİSLİK ÜRÜNLERİ

SIEMENS SIMCENTER 1D


İlgili Ürünler

SIEMENS SIMCENTER 3D

Siemens Sonlu Elemanlar Analizi, Mekanizma Dinamiği Analizi, Titreşim Analizi, Akış Analizi, Termal Analiz, sistem analizi ve çoklu-fizik analizlerini gerçekleştirebileceğiniz yazılım ürünleri sunmaktadır.

HYPERSIZER YAZILIMI

Hypersizer pro, hypersizer basic'in tüm fonksiyonları yanında, bir sonlu elemanlar analizi ile akuple çalışmayı sağlar.  abaqus, ansys ve nastran çozucüleri desteklenmektedir. sonlu elemanlar modeli dışalımı yapıldığında, aynı malzeme özelliğine sahip eleman grupları yapısal komponent olarak algılanır.

Tahribatsız Ölçüm Sistemleri


SIEMENS Tasarım Çözümleri

Siemens kompozitler ile tasarım ve imalat, bağlantı elemanları ile tasarım ve yönetim, koltuk tasarımı gibi konularda yazılım ürünleri sunmaktadır.

CADWIND Yazılımı


İlgili Ürünler

RTMworx Yazılımı


İlgili Ürünler

SIEMENS FEMAP


FEMPLY Yazılımı

FEMAP yazılımına tam entegre olarak kullanılabilen FEMPLY, kompozitlere özelleşmiş tasarım ve analiz yazılımıdır. 

Femap yazılımına aşağıdaki ek özellikleri sağlar.

  • Katman Serme Simülasyonu

  • Düz Patronların İmalat için çıkarımı

  • Lamina Hasar Analizi

  • Hasar Analiz Grafikleştirme

  • Sandviç Yapı Stabilite Analizleri

  • Yorulma Analizi

  • WORD formatında otomatik raporlama


İlgili Ürünler