İLERİ MÜHENDİSLİK ÜRÜNLERİ
Ürünler
  • Teknik Özellikler
  • Modüller

Femap

Femap, karmaşık mühendislik ürünlerinin ve sistemlerinin sonlu eleman modellerini oluşturan ve çözüm sonuçlarını görselleştiren gelişmiş bir mühendislik simülasyonu yazılımıdır. Femap; parçaları, montajları veya sistemleri gerçeğe yakın olarak modelleyebilir ve seçilen çalışma ortamında bunların davranışlarını belirleyebilir. Femap with NX Nastran paketinin kabiliyetleri arasında; lineer ve statik normal modlar, burkulma, temel nonlineer ve ısı geçişi vardır.

Devamı için


Ürün; ana modüldeki zengin işlev çeşitliliğinin yanı sıra, en zorlu mühendislik problemleriyle uğraşılan ileri düzey analiz çeşitlerine kadar uzanan yüksek esneklik ve ölçeklenebilirlik sağlar.


Femap with NX Nastran paketi üzerine aşağıdaki çözücüler eklenebilir. 


·                 Dynamics


·                 Optimization


·                 Advanced Nonlinear


·                 Rotor Dynamics


·                 Superelements


·                 DMAP


·                 Aeroelasticity


·                 Structural Analysis Toolkit


Femap’in Nastran için ön ve son işlem aracı olarak 15 yıllık bir geçmişi vardır. NX Nastran’a ek olarak, Femap MSC/MD Nastran ve NEiNastran’ı da kapsamak üzere Nastran’ın diğer sürümlerini da desteklemektedir. Tüm bu çözücüler, kullanıcıya çözüm üzerinde yüksek düzeyde kontrol sağlayacak şekilde Femap içerisinde kolayca bir araya toplanabilir. Femap içerisinden NX Nastran simülasyonunun çoğu yönünü doğrudan tanımlamak ve kontrol etmek mümkündür.


Femap Thermal Solver (Femap Termal Çözücü)

Femap Thermal Solver, Femap ortamına son teknoloji termal analiz çözümlerine imkan sağlar ve karmaşık ısıl mühendislik problemlerine hızlı ve isabetli çözümler sağlar. Sonlu eleman çözüm ağı, sonlu-hacim temelli sayısal yöntemler kullanan Femap Thermal Solver; iletim, radyasyon, faz değişimi dâhil nonlineer ve zaman bağlı ısı geçişini modellemeyi kolay hale getirir. Öncü çözücü teknolojisi, en zorlu problemler için dahi sağlam bir güvenilirlik ve üstün çözüm hızı sağlar. Femap ile isabetli termal analizler çabuk ve verimli şekilde gerçekleştirilebilir; böylece günümüzün hızlı üretim döngüsünde başarılı olmak için ihtiyaç duyulan mühendislik görüsü ve yenilik yapma hızı sağlanır.

Femap Advanced Thermal Solver (Femap İleri Termal Çözücü)

Femap Advanced Thermal Solver, Femap Thermal Solver’a bir boyutlu akışkan ağı modelleme ile serbest ve zorlamalı taşınım dâhil gelişmiş termal modelleme ve simülasyon kabiliyetleri ekler. Geniş bir termal modelleme seti güneş ve yörünge ısınması, yörüngesel modelleme ve görüntüleme, ışın izleme kabiliyetleri, eklemli yapıları dâhil olmak üzere radyasyon ve uzay aracı modelleme gibi daha üst düzey ve nitelikli termal simülasyonlar yapmalarına olanak verir. Bu geniş çaplı modelleme araçları ayrıca kullanıcı altyordamları, model basitleştirme ve endüstri termal kodları için arayüzler gibi birtakım gelişmiş çözücü özellikleriyle tamamlanır.

Femap Flow Solver (Femap Akış Çözücü)

Femap Flow Solver; son teknoloji hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) analizi çözümlerini Femap’e ortamına ekleyerek CFD problemleri için hızlı, verimli ve sonuç doğruluğu yüksek çözümler sağlar. Nitelikli bir cebirsel çoklu çözüm ağı (multi-grid) çözücü; laminar ve türbülanslı akış, düşük ve yüksek hızlı sıkıştırılabilir akış, zorlamalı akış, doğal taşınım ve karışık akışları tümüyle çoklu giriş, çıkış ve iç akış sınır koşullarıyla simülasyonunu destekleyen eksiksiz CFD kabiliyetlerinin belkemiğini oluşturur.

Hafızayı verimli kullanma özelliği çözümlerin hızlı ve kolay olmasını temin eder. Hem yapılandırılmış ve hem yapılandırılmamış çözüm ağı desteği ile ilave esneklik sağlanır. Femap Flow Solver ve Femap Termal Solver’ı akuple çalıştırma imkanı, Femap Flow Solver’ı Femap Thermal Solver’ın mükemmel bir tamamlayıcısı yapar.


Devamı için