İLERİ MÜHENDİSLİK ÜRÜNLERİ
Ürünler
  • Teknik Özellikler
  • Modüller

Simcenter Thermal Simulation

Simcenter termal, ışıl analiz ve işi transferi simülasyonu için kapsamlı kabiliyetler sunar. Nx ortamına bütün olarak yerleştirilmiş olan nx thermal, karmaşık ışıl problemlerin modellenmesi ve çözümü için eksiksiz bir yapı sağlar. Hem kararlı hal hem de çevrimsel işlemler dâhil geçici ışıl cevabın etkin simülasyonuna olanak sağlar. Sıcaklığa bağlı malzemelerin tüm çeşitleri ve termo-optik özelliklerle beraber ortotropik malzemelerle başa çıkabilir. Güçlü termal eşleşme teknolojisi, temas eden cisimler arasındaki işi akisini parçalı çözüm ağları yardımıyla işleyebilir.

Devamı için

SC Advanced Thermal Simulation (Gelişmiş Isıl Simülasyon)

SC Gelişmiş Isıl Simülasyon NX Termal’in bir eklentisidir. Karmaşık ısıl olayları isabetli ve verimli bir şekilde simüle etmek için TMG-Thermal çözücüsnden yararlanır.

SC Advanced Termalin vasıfları arasında; bir boyutlu akış modelleme, serbest ve zorlamalı korelasyon bazlı taşınım çiftleri, çoklu-tabaka kabuk modelleme, Joule ısınması, faz değişimi, ablasyon (ablation), sönme (extinction factor) katsayısı, kırılma (refraction), iletkenlik, geçirgenlik-yansıtıcılık, açıya bağlı optik özellikler, Monte Carlo yöntemi, birleştirme (articulation) ve hareket modelleme, günlük ısınma, radyasyonla ısınma, Peltier soğutucusu modelleme, termostat PID kontrolcüsü ve açık yapı (kullanıcı alt-programları).

SC Space Systems Thermal Simulation (Uzay Sistemleri Isıl Simülasyonu)

NX Uzay Sistemleri Isıl Simülasyonu parçalardan araçların tamamına uzay sistemlerinin ısıl simülasyonu için kapsamlı bir pakettir. Bir boyutlu akış modellemeyi de içeren NX Termal ve NX Gelişmiş Termal’in tüm kabiliyetlerinin yanında, bu ürün yörüngesel çevresel ısınmayı simule etmek üzere tam bir araçlar setini bir arada bulundurur.
NX Simülasyon portföyünün tümleşik bir parçası olarak üç boyutlu tasarım için basit ve sezgisel bir grafik arayüzü ile çalışan NX Modelleme araçları kullanılarak yaratılır. NX Uzay Sistemleri Termal, özellikle ışınımsal (radiative) ısı geçişi olmak üzere, karmaşık ısı problemleri için hızlı ve isabetli çözümler sunar.


Devamı için