İLERİ MÜHENDİSLİK ÜRÜNLERİ
Ürünler
 • Teknik Özellikler
 • Modüller

Simcenter Acoustics

Simcenter size tasarımlarınızda gürültüyü minimize etmeniz ya da ses kalitesini optimize etmenizde iç ve dış akustik ışınımı simüle ederek yardımcı olur. Simcenter 3D’nin akustik içinde; Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Akustik, Sınır Elemanlar Yöntemiyle Akustik ve Özelleşmiş Akustik Modelleme teknolojileri barındırır.

Devamı için

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Akustik: İç ve dış problemleriniz verimli bir şekilde FEM akustiği ile çözün

Otomobil müşterileri sıklıkla bir arabanın kalitesine kabin içi sessizlikle karar verirler. Fakat yolcunun kabin içerisinde tecrübe ettiği gürültünün varlığı yada yokluğu araba gövdesinin yapısal titreşimi ve araba içerisinde kullanılan ses sönümleyici malzemeler gibi birçok faktöre bağlıdır.

Simcenter 3D’de akustik için sonlu elemanlar metodu (FEM) bunlar gibi iç akustik problemlerinin simülasyonları için idealdir. FEM’in çözüm hızı konusunda daha etkili olmasına ek olarak, FEM akustiği size ses yalıtımlı malzemeleri ve yapısal modları dikkate alan birleşik titreşim-akustik analizleri yapma olanağı sunar. Simcenter 3D, öncü NX Nastran çözücüsü tarafından çalıştırılan ve entegre FEM akustiği metodunu sağlar.

FEM akustiği iç ya da dış akustik problemlerini de çözmede kullanılabilir, sıklıkla aktarma organlarının girişinde gürültü analizinde kullanılır. Simcenter 3D’nin verimli modelleme yetenekleriyle çözücünün hızının birleşimi FEM akustiği genellikle mühendisler için akla gelen çözüm haline getirir.

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Akustiğin Yetenekleri:

 •   İç ve dış akustik
 • Tam etkileşimli ve yarı etkileşimli titreşim-akustik simülasyonu
 • Homojen yada sıcaklık etkisiyle homojen olmayan akış hacimlerinin simülasyonu
 • Emici malzemeler gibi gözenekli malzemelerin tanımlanması
 • Akustik sonuçların hesaplandığı mikrofon tanımları
 • Yansıtma düzlemleri etkin şekilde dikkate almak için sonsuz düzlem tanımlama
 • Hakim katılımları belirtmek amacıyla panel katılım analizleri

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Akustiğinin Yararları:

 •   Hızlı çözümler için NX Nastran’ın veriminin yükseltilmesi
 • Akustik performansın hassas tahmini ve tasarım risklerinin minimize edilmesi
 • Gürültü problemlerinin kaynaklarının çabukça bulunması
 • Veri alış-veriş hatalarını ortadan kaldıran entegre bir ortam yoluyla yapısal titreşim etkilerinin verimli bir şekilde göz önüne alınmasıSınır Elemanlar Yöntemiyle Akustik (BEM): Kompleks geometrilerin dışında BEM Akustiği simülasyonlarını daha hızlı gerçekleştirin

Müzikseverler en sevdikleri müzikleri dinledikleri hoparlör sistemlerinin ses kalitesi konusunda çok hassas olurlar. Müzik tutkunlarının umduğu ses kalitesine ulaşmak için ileri gelen hoparlör geliştiricileri dış ortam akustik simülasyonlarıyla kendilerini yarışta öne taşıyacak yenilikçi ve yeni tasarımlar yaratırlar. 

Hoparlörler dış ortam akustik simülasyonlarının sadece bir uygulamasıdır. Diğer uygulamalar, pompalar, kompresörler, hava emme sistemleri, motorlar vs. gibi ses çıkaran herhangi birşey olabilir. Bütün bu uygulamaların ortak noktası geometrinin karmaşıklığıdır, bu da simülasyon sürecini sekteye uğratabilir.

Akustik için Sınır Elemanlar Yöntemi (BEM), sadece geometrinin dış yüzey çözüm ağı gerektiğinden dış akustik simülasyonlarını basitleştirmeye yarar. Bu sayede hem modelleme süreci basitleştirilir hem de simülasyon modelindeki serbestlik dereceleri azaltılır. Böylece daha kolay bir analiz gerçekleştirilir.

Simcenter’ın BEM Akustiği ile birleşik verimli modelleme ortamı karmaşık geometriler barındıran dış akustik problemlerinin çözümü için idealdir.

Sınır elemanlar Yöntemiyle Akustiğin Yetenekleri

 •   Doğrudan ve dolaylı sınır eleman yöntemleri
 • Etkileşimli ve zayıf etkileşimli titreşim-akustik çözümleri
 • Sound pressure, sound power function displays and 3D imaging
 • 3D olarak ses basıncı ve ses güç fonksiyonu görselleştirmesi
 • Absorbe eden panel
 • Yüzey titreşimi, yüzey basıncı ve akustik kaynakları barındıran sınır koşullar
 • Sonsuz düzlemler (simetri düzemleri gibi)
 • Mikrofon çözüm ağları

Sınır Elemanlar Yöntemiyle Akustiğin Yararları

 • Sadece yüzey çözüm ağı gerektiğinden verimli analiz
 • Dış akustik problemlerin doğru şekilde simülasyonu
 • Hızlı tasarım-analiz iterasyonları

Devamı için